sobota 1. února 2014

Ustavující schůze spolku

V duchu nového Občanského zákoníku ...

... jsme ve čtvrtek 30. ledna 2014 založili sportovní klub (spolek) xGolfových hráčů. Název (viz záhlaví tohoto blogu) je xG Ressl (dále pouze xGR). Ustavující schůze měla velmi náročný program. Aby mohla probíhat ve svižném pracovním tempu bez formálních překážek, ještě v přípravné fázi se zcela nedemokraticky a samozvaně JMENOVAL presidentem xGR Emil Hamouz. Do soboty 1. února do 14:00 tak setrvával ve funkci jako president v demisi. V Čechách nic výjimečného. 
V úvodu ustavující schůze pokračoval (se souhlasem zúčastněných) jako předsedající schůze. Pak již následovala jedna volba za druhou. Druhým bodem programu byla volba zapisovatele. Na tuto funkci byl navržen iPhone 4S ... a v hlasování USPĚL!!! Ve třetím bodě bylo rozhodnuto, že presidentem klubu bude ten, kdo vyhraje první tzv. "Presidentský turnaj" klubové soutěže (o této soutěži viz níže). Vicepresidentkou byla zvolena Ivana Krešne, pokladnicí Ivana Krešne, mediátorkou Blažena Hamouzová, kapitánkou a zástupkyní klubu v STK ČAEG Blažena Hamouzová. O žádnou funkci se nepřihlásil Vašek Purchart, Eberhard Jaroš a v době schůze ještě člen-čekatel Hynek Hamouz. Tato disproporce však bude muset být nejbližším jednáním změněna tak, aby bylo naplněno Coubertinovo heslo: "Není důležité zvítězit, ale mít funkci nebo i dvě" - bude to dřina, ale nevzdáme to. Jelikož nemáme v klubu ještě žádný kontrolní orgán, je nasnadě jaké funkce asi Vaška, Hynka nebo Ebiho čekají, že?!

Další program zahrnoval přípravu turnaje pořádaného naším klubem 1. března 2014 u mosteckého gotického kostela Nanebevzetí panny Marie. V plném proudu už je šití jamkových vlajek, shánění tyčí, odpalovacích kamenů, výroba pohárů, nákup cen a zajišťování zázemí pro samotný turnaj. Turnaj bude součástí série ligy extrémního golfu pod hlavičkou České Asociace Exgtrémního Golfu se sídlem v Praze, viz odkaz.

9tým bodem programu byl již zmíněný klubový turnaj. Dohodli jsme se na jednoduchém systému. V průběhu sezony vyhlásíme celkem 10 turnajů klubu xGR. Všichni členové klubu musí být informováni nejméně dva dny předem. Turnaj bude odehrán a započítán i v případě, že se ho zúčastní o jednoho hráče méně, než je celkový počet hráčů klubu. Za předkpokladu, že bude některý z hráčů dlouhodobě mimo hru (např. pobyt v zahraničí), může členská schůze pravidla upravit i v průběhu sezóny. Bodování bude odpovídat počtu účastníků. Vítěz/ka získá stejný počet bodů jako bude počet účastníků. Hráč na posledním místě bod 1. Příklad: Při účasti 5 hráčů, 1. místo 5b., 2. místo 4 b., atd. Při shodě úderů musí být rozhodnuto o pořadí na turnaji. Záleží na hráčích jak bude o pořadí rozhodnuto. Možnosti jsou a) rozstřel b) los, c) právo pořadí darovat. Turnaj bude vnímán jako "OTEVŘENÝ", tzn. že se ho mohou zúčastnit i nečlenové klubu xGR. Body do klubového žebříčku budou započítávány bez ohledu na nečleny xGR. O tom, zda budou body zároveň započítávány do série MM ČAEG rozhodnou hráči po skončení každého turnaje. Na právo započítat turnaj do série MM stačí hlas jednoho účastníka. Hráč/i, kteří rozhodnou o tom, že se bude zapisovat i do statistik ČAEG na sebe zároveň přebírají povinnost splnit všechny náležitosti vyplývající z tohoto přání (zajištění a odeslání fota, e-zápis, popřípadě reportáž na blogu ČAEG).

V dalším bodě jsme si zadali dlouhodobý úkol - přemýšlet o klubových symbolech. Tento úkol bude řešen v průběhu letošní sezóny a nejpozději před 2. presidentským turnajem (tzn. na začátku další sezony) vyřešen.

Členská základna je k datu 1. 2. 2014 následující:


  • Ivana Krešne
  • Blažena Hamouzová
  • Eberhard Jaroš
  • Hynek Hamouz
  • Václav Purchart
  • Emil Hamouz
V následujícím příspěvku se dočtete o tom, kdo se stal vítězem úvodního turnaje klubové soutěže xGR a tím zároveň presidentem klubu na sezónu 2014.

Žádné komentáře:

Okomentovat